background OSVEDČENIA
Rýchla navigácia
LABEKO s.r.o. - logo
OSVEDČENIA
Osvedčenie o akreditácií č.S-030 SNAS na skúšanie,vzorkovanie a interpretáciu výsledkov - rozsah akreditácieOsvedčenie o akreditácií č.S-030 SNAS na skúšanie,vzorkovanie a interpretáciu výsledkov
rozsah akreditácie
Rozhodnutia - Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania ťažkých kovov a farmaceutických substancií v liekoch a liečiváchRozhodnutia - Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na vykonávanie farmaceutického skúšania ťažkých kovov a farmaceutických substancií v liekoch a liečivách
Rozhodnutie - Ministerstva zdravotníctva SR na kontrolu ťažkých kovov v omamných a psychotropných látok a prípravkoch II. a III. skupiny prílohy č.1 zákona č.139/1998 Z.z.Rozhodnutie - Ministerstva zdravotníctva SR na kontrolu ťažkých kovov v omamných a psychotropných látok a prípravkoch II. a III. skupiny prílohy č.1 zákona č.139/1998 Z.z.Rozhodnutie - Ministerstva zdravotníctva SR na chemické skúšanie predmetov bežného používania v zmysle osvedčenia o akreditácií č. S-30Rozhodnutie - Ministerstva zdravotníctva SR na chemické skúšanie predmetov bežného používania v zmysle osvedčenia o akreditácií č. S-30
Osvedčenie na odbery vzoriek pitných, odpadových a podzemných vôd - Výskumný ústav vodného hospodárstva BratislavaOsvedčenie na odbery vzoriek pitných, odpadových a podzemných vôd - Výskumný ústav vodného hospodárstva BratislavaOsvedčenie na senzorické hodnotenie potravín, kozmetických výrobkov a obalov – STU -FCHPTOsvedčenie na senzorické hodnotenie potravín, kozmetických výrobkov a obalov – STU -FCHPT
Osvedčenie o dodržiavaní správnej laboratórnej praxi. - Vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.Osvedčenie o dodržiavaní správnej laboratórnej praxi.
Vydané Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.